Tư vấn về định mức sơn chống cháy cho kết cấu thép

Định mức sơn chống cháy: hiện nay, mỗi hãng sơn chống cháy có các định mức sơn chống cháy kg/m2 tương ứng với các thời gian chống cháy khác nhau là khác nhau. Ví dụ: cùng một thời gian chống cháy là 120 phút, có hãng có định mức sơn chống cháy là 1,6 kg/m2, tuy nhiên có hãng sơn chỉ có định mức sơn chống cháy là 1,14 kg/m2.

Đối với cùng một công trình cùng 1000m2 chống cháy 120 phút thì việc sử dụng loại sơn chống cháy có định mức kg/m2 thấp sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được vật tư.

Ví dụ: cùng mức thời gian chống cháy 120 phút, đối với sơn chống cháy Kova định mức là 1,6 kg/m2 thì 1000m2 cần 1600 kg sơn chống cháy. Đối với sơn chống cháy ICONER của DESAM thì định mức cho 120 phút chỉ là 1,14 kg/m2 nên 1000m2 khách hàng chỉ cần sử dụng 1140 kg sơn chống cháy, như vậy phương án sử dụng sơn chống cháy ICONER chi phí chỉ bằng 71% so với phương án sơn chống cháy Kova. Chưa nói đến việc đơn giá sơn ICONER hợp lý hơn đơn giá sơn Kova.

Bài liên quan
Bình luận