CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SƠN CHỐNG CHÁY

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SƠN CHỐNG CHÁY

Sơn chống cháy cho kết cấu thép là một giải pháp tối ưu bảo vệ cho nhà thép tiền chế, giúp bảo vệ kết cấu thép ở nhiệt độ an toàn trong thời gian lên đến 3 tiếng khi xảy ra cháy, đủ thời gian để lực ...